Lapsuuvemuistoloi Uuvekirko Kaukjärvelt

 

 

 

A viel sie muistat Kaukjärvelt mittää ?                   Usjast myö Huuko kans ongittii

Älähä virka, muistaha mie.                                     ja Kertu kans tehtii hiekkapullii.                             

Sielhä ol ainakii Mellase Anni,                               myö nukelkii ruokaa laitettii

Perkjärve leiri ja Terjooe tie.                                 ja kaarnalaivoloi veisteltii.

 

 

Myö ko Kokkola määel näät asuttii                       Välist myö käytii yläpuolel marjas

ja Salu möki akkunast katseltii                               ja hiekkanieme jyrkäl uimaskii,

mite autoloi virtas yleaikaa                                     tai härkimii vuoltii ko oltii karjas

Terjooe suuntaa ja Viipurii.                                    ja asteltii sontasii kujasii.

 

 

Siel määel ei taintkaa muita assuu                           Kaukjärvelt mie muistan viel Vennäikirko

ko Kokkoje heimoo ja Mellasii,                             ja palokunnatalo ja kanttiininkii.

mut hyö näyttiitkii keskenää oleva                          Sielt lottakanttiinist myö ostettii sillo

kaik hyvvii ystävii ja sukulaisii.                                vähä nekkuloi, munkkii ja limonaatii.

 

 

Siel ol Ierika Kustii ja Sohvi Marttii                        Lapsuuvevuosilt mie hyvi viel muistan

ja Jerema Villee ja mitä lie,                                     sen Työppöse talo ja Paakinkii.

mut pithä heijätkii jotenkii tuntee,                            senkii mie muistan ko Irja kans kerra

ko kaikil käi Kokkoje kottii tie.                              myö  leikittii rosmoo ja polissii.

 

 

Määe alle ko katsottii,                                            Siin leikis miult näät män käskii poikki

nii Eno Ville Ullakii tavattii.                                      ko Irja kans pihal kaauttii,

Ja yläpuolel tietä ol Mati Liisa,                                vaa sen jälkee Irja sai kuulemma selkää

mukavii ihmisii kumpanekkii.                                   ja Meeri toi miule kukkasii.

Mut puro varrel, siel etempän

ol Niko Karo ainoan emäntän.

                                                                                                      Suhose Olavi Pieksämääelt

 

Mie olin siel vaa kesävieraan,                                                       

jot lustii ol sivust seurata,                                                                 Lähde: Uusikirkko – kylät kujasineen

mut kyl miul ol lapseen lustii siel,

ko Kokkolamääel sai peuhata.